شاپرکانه

 
نگارنده : شاپرک بهاری - ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
 

سر آغاز گفتار است نام خدا

از چه خواهم نوشت؟

از خبري بزرگ ...

آري، به زودي خواهيم دانست.

زمين و كوهها، شب و هفت آسمان، چراغ هاي روشن و ابرهاي باران زا ...

همه از آن ما، وما چه كرديم؟!

روزي در صور دميده خواهد شد.

جهنم در انتظار است ...

«روزي كه روح و فرشتگان به صف مي ايستند و كس سخن نمي گويد مگر آنكه خداي

رحمان به او رخصت دهد و او سخن به صواب مي گويد.»(آيه 38 ، سوره النبا)

آري آن روز آمدني است ...

من از عذابي نزديك مي ترسم!

آن روز كه خواهم گفت: اي كاش من خاك مي بودم.


 
commentحرف دل ()