شاپرکانه

تولد ... تولد ...
نگارنده : شاپرک بهاری - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ خرداد ۱۳۸٦
 

سر آغاز گفتار است نام خدا

 

         

     گذشت و گذشت ...

 

                                      ثــانيه و ثانيه ها ...

 

                                      جــــدال دقيقه ها ...

 

                                                                                        ساعات و روزها ...

 

                                                                                        مـــــــاه و ماه ها ...

 

     گذشت و گذشت ...

 

ثانيه اي نماند، دقيقه اي هميشگي نشد، ساعت و روز معني نيافتند، ماه هم آسمانش را گم كرده است !

 

سر چشمه ي باران وجودم حسرت بار و مبهوت، هواي رعدي بهاري دارد

 

 

دوباره آمده است .

 

اين روز تكراري !

 

من ِاسير شده در چنگال تشويش

 

                        دوباره ...

سلام مي كنم ...

 

بيست و يكمين بهار

 

 

                        دوباره ...

سالي گذشته است

 

شاپرك قدم ديگري جلو آمده

 

                            سلام به بهار ...

 

نگاهم به ابرها ... 

 

سجده بر خاك ...

 

لبِ خندان ِگلهاي دشت !

 

به چه مي خندند و چه خوش لبخندي ؟!

 

...

                        دوباره ...

به زندگي سلام !

 

« ...*** متولد شده ام ***... »

...

*** مژده ***                                                                          *** مژده ***

 

**********

 

 

شاپركانه بيست سال و يك روز از شاپرك كوچكتر است؛ پس تولد ** شاپركانه ** هم مبارك .

 

*** آرزوي شاپرك و شاپركانه ***

پایانی دانه های تسبیح انتظار 

 

تولد پارسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
commentحرف دل ()