شاپرکانه

نياز
نگارنده : شاپرک بهاری - ساعت ٢:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آبان ۱۳۸٦
 

سر آغاز گفتار است نام خدا

عشق يعني ريزش اشك نياز

عشق يعني غنچه هاي نيمه باز

عشق يعني چيدن ستاره ها

عشق يعني ديدن دل پاره ها

عشق يعني پريدن از قفس

عشق يعني كشيدن تنها يك نفس

عشق يعني پر كشيدن تا اوج او

عشق يعني به تاراج گذاشتن خود تنها به او

عشق يعني رفتن به يك سفر

عشق يعني گم شدن در يك نفر

عشق يعني بي صدا در خود شكن

عشق يعني اشك هايت راببر

عشق يعني بشمار يك تا هزار

عشق يعني اگر كم شد از نو شمار

عشق يعني شب ها را نخواب

عشق يعني الماس هايت را ببار

عشق يعني بودن در انتظار

عشق  يعني نياز

 

 

 


 
commentحرف دل ()