شاپرکانه

 
نگارنده : شاپرک بهاری - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٥
 

به نام آرامش دهنده ي قلبم

 

 

 

 

 

به تو مي انديشم...

 

 

قلم در دستان لرزان وگريانم به ياد بهاري كه خواهد گذشت مي نگارم ،

 

بهاري

 

 

پاك از اشك هاي بي رياي ابرهاي بهاري...

 

 

بهاري كه پر از خاطره كرد دلهاي ما را و آرام آرام ، همراه وزش

 

 

نسيمهاي نوازشگر از كنار ما می رود ..........

 

 

می رود و جايش را به تابستان  خواهد داد!

 

 

تابستان خواهد آمد .....

 

تابستان

 

و اينك سلام بر تابستان

 

 

گوش كنيد .... دوستان هميشگي من گوش كنيد .... اولين ميوه هاي

 

 

تابستاني خواهند خنديد و پرندگان  نجواگرند اما ...

 

 

چرا ديگر از چشمك هاي گاه به گاه ابرها خبري  نمي شود ؟ مگر

 

 

آسمان  هم  دلتنگ  بهار مي شود؟

 

 

پرندگان هم مي خوانند ولي ... ته صدايشان غمي غمناك خانه دارد !

 

 

طبيعت به گونه اي ديگر است.

 

 

دل  من در چه حاليست ؟؟؟ و شاپرك  قلبم ....... !!!!؟؟

 

 

آري درست است ، من  بهاريم ، اما ...... تابستان ، پاييز و زمستان

 

به تو مي اند يشم  ...

 

 

تو اي پاك ترين ، اي بهترين

 


 
commentحرف دل ()