شاپرکانه

 
نگارنده : شاپرک بهاری - ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٤ تیر ۱۳۸٥
 

بانام خداوند هستي بخش

 

 

 

 

پـــــدر

 

 

 

 

 

پدر پرده دار عشق ، پدر كلمه اي سرشار

 

 

 

 

پدر واژه اي گيــرا ، پــرنده اي پركار

 

 

 

 

پدر وجــودش شاد ، نگــاهش سيلاب

 

 

 

 

خنـده ها يش يكتا ، اشك ها يش بر باد

 

 

 

 

پدر گــــل اســـت يــا شعــــر؟

 

 

 

 

پدر آيــــــــه يا دريـــــــا ...

 

 

 

 

او قشنـــگ تــر از گــل هـــــا

 

 

 

 

پدر آشنـــاي تمـــامي دل هـــــا

 

 

 

 

پدر ســــرپرســت و وانفســــا !!

 

 

 

 

پدر عهـده دار است و بــي پــــروا

 

 

 

 

معـنــــاي نــــام او چيســت؟؟؟

 

 

 

 

اسمــش هم رديـف فـــــرداها ...

 

 

 

 

در دنيــــــا پدر را خــــوانــدم

 

 

 

 

در باغها گــل وجـودش را كاشتـم

 

 

 

 

وبـه دسـت تمــام قــاصــدهــا

 

 

 

 

نــــــام پــاك او را دادم ..........

 

 

 

 

 

 

تابستان را با وجود بهاري بودنم دوست دارم چون زمان آمدن باباي مهربون

 

 

 

 

شاپرك بهاري است.

 

 

 

 

بابا ي خوبم آمدنت  مبارك

 

 

 

 

 

 

 

و شاپرک با دلی کاملا گرفته دوباره خنديد...

 

 


 
commentحرف دل ()